top of page
Search
  • Writer's pictureעו"ד מיכאל גבור

שלוש שנים של עבודה ללא ליאות, נאמנות לייצוג עד לבית המשפט העליון והצלחה.

Updated: Oct 16, 2020

לכבוד

עו"ד מיכאל גבור

נתניה

מיכאל היקר,

ברור לי שאין זו הדרך המקובלת לפנות אל עורך הדין, אך לאחר קרוב לשלוש שנות מאבק אישי, בהן תפקדת לא רק כעו"ד אלא כיועץ אישי, מלווה נאמן, חבר ורע – איני מוצאת דרך אחרת לכנותך מלבד יקר. יקר למשפחתי ולי עד מאוד.

תחילת דרכנו היתה מצחיקה (בדיעבד לפחות), כאשר פניתי אליך בדחיפות ולא יכול היית לפגוש אותי אלא בבית המשפט, כעשר דקות לפני הדיון. זכור לי היטב מה אמרתי לך: "התיק הזה חשוב לי יותר מדי על מנת שאתה תהרוס לי אותו בחוסר תשומת לב". תשובתך היתה :"תני לי הזדמנות. לא אאכזב אותך".

ואכן לא אכזבת איש יקר ואהוב.

שלוש שנים של עבודה ללא ליאות, נאמנות לייצוג עד לבית המשפט העליון והצלחה.

לאלה השואלים אותי מהיכן שאבתי כוחות, אני משיבה – מהמלאך שלי, ממיכאל.

מעל לכל הרגשות, עמדה היכולת הייחודית שלך להיות יצירתי עם החוק. לחשוב מחוץ לקופסא ולייצר מציאות משפטית אחרת.

לעולמים אכיר לך תודה ואוקיר את יכולותיך.

בכבוד אדיר ובאהבה אינסופית,

א.פ.

22 views0 comments
bottom of page