top of page
Search
  • Writer's pictureעו"ד מיכאל גבור

לא יכולתי לבקש יחידת עילית יותר מיוחדת ממיכאל וצוות המשרד

Updated: Sep 30, 2020

 

"יש לנו די חיילים; יש לנו כל האמצעים הדרושים; יש לנו תוכנית מצוינת. זהו מבצע נורמלי לחלוטין, שהצלחתו ודאית. אם יש למישהו ספק כלשהו, שיפרוש."

פילדמרשל מונטגומרי

אני לא איש של מלחמות, אבל כשנאלצתי לצאת למערכה, לא יכולתי לבקש יחידת עילית יותר מיוחדת ממיכאל וצוות המשרד. עם סכין בין השיניים, לצד מיכאל הטקטיקן המושלם, פעלו על פי תוכנית סדורה לטווח ארוך שבסופה, הנחיתו מהלומה אחר מהלומה על האויב וניצחו את הקרב בזכות האמת שלהם. מבצע נקי לכל הדעות.

מיכאל וצוות המשרד, תודה ענקית, הייתם אלופים.

ניפגש בשמחות,

ע.ק.

26 views0 comments
bottom of page