top of page
Search
  • Writer's pictureעו"ד מיכאל גבור

כשמך כן אתה - מיכאל המלאך

Updated: Sep 30, 2020

מיכאל היקר

בפקספקטיבה של זמן, אני רוצה להודות לך מעומק הלב .

תביעת מזונות ילד היא תמיד נושא טעון רגשית, ולמזלי הטוב היית שם כדי לייצג אותי והכי חשוב:

היית שם כדי לתמוך, לאזן, לעודד, להרגיע, לא לתת לי להתלהם וללכת לאיבוד.

ניהלת וליווית את התיק המורכב הזה במקצועיות ורגישות רבה עד לתום כל ההליכים ומעבר לכך. 

כשמך כן אתה - מיכאל המלאך

המשך לעשות חיל, להאיר ולהפיץ את תבונתך וטובך על הסובבים.

באור ואהבה רבה🌟🙏🌟

ה.

36 views0 comments
bottom of page