top of page
Search
  • Writer's pictureעו"ד מיכאל גבור

בכל מפגש איתך ,תמיד הרגשתי את מסירות הלב והאכפת היוצא דופן והחברי ,להעניק את השירות והתמיכה הטובים

Updated: Oct 16, 2020

מיכאל יקר ,

תודה לך  מכל הלב על הליווי המשפטי והמאוד  מקצועי לאורך כל הדרך.

אני מאוד מעריך ומודה לך על התמיכה ללא סייג ובכל שעה ,על ההגנה המשפטית ,השמירה  והייצוג  ההגון ,המכובד והמכבד .תמיד היית פתוח לשמוע גם דעה נוספת וגישה אחרת ,תמיד בגמישות מחשבתית, אך בשמירה עמוקה על עקרונות הצדק והדין.

זכיתי בכל התקופה שליוות אותי,  לאוזנת קשבת ולהבנה עמוקה ואמפטית ברגעים מאוד לא פשוטים, בתהליך המשפטי הארוך והמורכב . בכל מפגש איתך ,תמיד הרגשתי  את מסירות הלב והאכפת היוצא דופן והחברי ,להעניק את השירות והתמיכה הטובים ביותר ומכל הלב ובאמת בכל שעה ! הידיעה הזו העניקה לי בטחון וחשוב לי לומר לך שזה כלל לא מובן מאליו.

אני מאחל לך בהצלחה מכל הלב ,בהמשך העשייה המשפטית ,בתמיכה והייצוג המשפטי שאתה מעניק  לכל לקוחותייך ,כפי שאני זכיתי ממך ומצוות המשרד היקר . תודה  לך על הנכונות לעזור והמסירות  שהיא תמיד למען שהצדק יצא לאור ביושר כפיים הגינות ואנושיות.

בהערכה עמוקה 

י.מ.

Michael Gabor, Adv.

21 views0 comments
bottom of page